Our

Beijing Tong Ren Tang


Price


All

Beijing Da Huo Luo Dan (Amended Formula) (10 Pills)

Relax Muscles & Tendons (Out of Stock)

$36.00

Ganmao Qingre Keli (12g X 10 bags)

For Flu (Out of Stock)

$9.00

Liuwei Dihuang Wan (360 Pills)

Nourish Yin and Kidney

$7.00

Liuwei Dihuang Wan (Condensed Pill) (240 Pills)

Nourish Yin and Kidney (out of stock)

$11.00

Niu Huang Qing Xin Wan (10 Pills)

To Tranquilize (Out of Stock)

$33.80

Showing 1 to 6 of 8 (2 Pages)
Make an Appointment